พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
เปิดอ่าน
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์
เปิดอ่าน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์
เปิดอ่าน
คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน
เปิดอ่าน