โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า

ถนน คุ้มเกล้า แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
02-548-1000 ต่อ 30101