ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รพน. gprocurement.go.th

เรื่อง ประเภทประกาศ วิธีการ วันที่ประกาศ วันเวลาข้อมูล
ผงหมึก รุ่น tl-410x ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-25 00:00:00
2023-03-25 12:10:01
ซื้อผงหมึก รุ่น pc-310h ev โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-25 00:00:00
2023-03-25 12:10:01
ซื้อสติกเกอร์ฉลากยาไดเรคเทรอ์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-25 00:00:00
2023-03-25 12:10:01
ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและรักษานิ่วในท่อไต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-25 00:00:00
2023-03-25 17:10:01
ซื้อสติกเกอร์กระดาษไดเร็คเทอร์หลังกาซีนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-25 00:00:00
2023-03-25 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (OPTITORQUE DIAGNOSTIC CATH 6FR JR4.0=2EA.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-24 00:00:00
2023-03-24 08:10:01
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-03-24 00:00:00
2023-03-24 17:10:01
ซื้อTPU 50 MG TAB (2713/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-24 00:00:00
2023-03-24 17:10:01
ซื้อCEF-3 IV(CEFTRIAXONE SOD) 1 GM (2865) (B/L1)ค(U) (3208/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-24 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-23 12:10:01
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-23 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-23 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (OPTITORQUE DIAGNOSTIC CATH 6FR JR4.0=1EA.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-23 12:10:01
ซื้อHYPERCRIT 4000 U INJ (HEMAXเดิม) Dจ(2) (2716/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-23 17:10:01
ซื้อXIGDUO XR TAB (DAPAGLIFLOZIN 10 MG/METFORMIN 1000 MG) (2736/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-23 17:10:01
ซื้อBERODUAL INHALER (B/L2) ก 200 DOSE (2721/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-23 17:10:01
ซื้อGASZYM TAB (2598/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-23 17:10:01
ซื้อLENVATINIB MESILATE 10 MG CAP (LENVIMA)(เฉพาะCASE) D (3044/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-24 08:10:01
ซื้อ(ยาลดกรด) DEXILANT 30 MG CAP (DEXLANSOPRAZOLE)D (3047/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-24 08:10:01
ซื้อGAUZE PADS 3X4 8 PLY 5 PCS(ปลอดเชื้อ),GAUZE PADS 3X4 8 PLY 10 PCS(ปลอดเชื้อ) (591/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-23 00:00:00
2023-03-24 08:10:01
ซื้อ(300 MG) GABAPENTIN CAP {E}(C/L2) ง D (NEURONTIN เดิม) (3106/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-23 08:30:01
ซื้อREPARIL DRAGEES 20 MG TAB (AESCIN) D (2540/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-23 08:30:01
ซื้อNSS 3 ML ก (U) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-23 08:30:01
ซื้อLIVALO 4 MG TAB (PITAVASTATIN) (2829/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อHYPERCRIT 4000 U INJ (2834/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อPERJETA 420 MG/14ML (PERTUZUMAB)เฉพาะCASE (2851/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อDAPSONE 100 MG (DDS)(C/L3)_ก (2808/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อ(RHESUMAN เดิม) IGAMAD 1500 IU(300 MCG)/2 ML [ANTI-D]ก(AD) (2702/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อDURATOCIN INJ (100MCG/ML) (2738/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อFML OPHTHAMIC SUSPENSION ค (FLUOROMETHOLONE),FUCITHALMIC EYE DROP (2826/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-22 08:10:01
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-22 12:10:01
ซื้อABEMACICLIB 150 MG TAB (3121/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-22 17:30:01
ซื้อSIMVASTATIN 20 MG( X/L3) (2845)V ก (3176/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-23 08:30:01
ซื้อCOTTON BALL 1.0 G., ถ้วย COTTON BALL STERILE 0.35 G (3PCS) (590/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-23 08:30:01
ซื้อACRIPTEGA (TLD) (DTG 50MG/3TC 300 MG/TDF 300 MG) (3119/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-23 08:30:01
ซื้อOMEPRAZOLE 20 MG (C/L3)CAP (MIRACID)(868)_ก (3107/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-22 00:00:00
2023-03-23 08:30:01
ซื้อABACAVIR 600 /3TC 300 (KIVEXA เดิม)ง D(เฉพาะCASE) (2717/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อCLOXACILLIN 1 G INJ(B/L1)_ก (2722/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อZINC 25 MG TAB ก (2539/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-25 08:10:01
ซื้อGAUZE PADS 3X4 8 PLY 10 PCS(ปลอดเชื้อ) )(479/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-22 08:10:01
ซื้อGAUZE PADS 3X4 8 PLY 5 PCS(ปลอดเชื้อ) (478/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-22 08:10:01
ซื้อDIPHERELINE P.R. 11.25 MG INJ [TRIPTORELIN](X/N) ง D (3079/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-22 08:10:01
ซื้อ(โวปาร์)VOPAR 250 MG TAB ก{E}[LEVODOPA+BENSERAZIDE] (3093/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-22 08:10:01
ซื้อCLINDAMYCIN 600 MG/4ML INJ (B/L1)ข (3092/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-22 08:10:01
ซื้อTALAFIL 5 MG TAB (TADALAFIL) (2693/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-21 00:00:00
2023-03-22 08:10:01
ถุงมือไม่มีแป้ง NO S ชิ้นละ มจ (579/66A) ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-20 00:00:00
2023-03-20 17:30:01
ซื้อVISLUBE EYE DROPS (HYALURONATE SODIUM 180 MG/100 ML) (2606/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-20 00:00:00
2023-03-21 08:10:01
ซื้อXATRAL XL.(B/L3)Dค {E} (ALFUZOSIN 10 MG) (2535/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-20 00:00:00
2023-03-21 08:10:01
ซื้อWINSULIN Nขวด (HUMULIN N เดิม) (3227/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-17 00:00:00
2023-03-23 08:30:01
ซื้อCALCIUM POLYSTYRENE (1625/65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-17 00:00:00
2023-03-17 17:10:01
ซื้อ(FRESENIUS) BLOOD INFUSION SET TROO(จจ) (594/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-17 00:00:00
2023-03-20 08:10:01
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-03-16 00:00:00
2023-03-16 12:10:01
ซื้อACRIPTEGA (TLD) (DTG 50 MG/3TC 300 MG/TDF 300 MG) ก (2746/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-16 00:00:00
2023-03-16 17:10:01
ซื้อIV SET (700) (ผป.นอก จจ) (605/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-16 00:00:00
2023-03-17 08:10:01
ซื้อAVAMYS (FLUTICASONE FUROATE 27.5 MCG/1 DOSE) NASAL SPRAY 120 DOSE (2951/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-16 00:00:00
2023-03-17 08:10:01
ซื้อJANUVIA 100 MG {E}(B/N)TAB (SITAGLIPTIN) _D (2947/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-16 00:00:00
2023-03-17 08:10:01
ซื้อREQUIP PD 2 MG TAB (ROPINIROLE) ง (2938/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-16 00:00:00
2023-03-17 08:10:01
จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร (อาคารหอพักแพทย์ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-16 00:00:00
2023-03-22 12:10:01
จัดซื้อเครื่องล้างจานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องเป่าร้อน จำนวน 1 เครื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2023-03-15 00:00:00
2023-03-15 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-15 12:10:01
ซื้อน้ำยาเครื่องตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-15 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-15 12:10:01
ซื้อไหมเย็บแผล prolene โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-15 12:10:01
ซื้อOPALMON 5 MCG TAB (2534/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-16 08:10:01
จ้างทำตรายาง 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-21 12:10:01
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก รพน.08-60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-21 17:10:01
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ รพน.41-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-21 17:10:01
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รพน.05-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-21 17:10:01
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล รพน.1384-58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-21 17:10:01
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล รพน.1407-58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-21 17:10:01
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รพน.25-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-21 17:10:01
จ้างทำตรายาง 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-15 00:00:00
2023-03-22 17:10:01
จ้างเปลี่ยนประตู ห้องตรวจหู คอ จมูก อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-14 00:00:00
2023-03-14 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-14 00:00:00
2023-03-14 12:10:01
จ้างหุ้มฉนวนยางดำพร้อมทำฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-14 00:00:00
2023-03-14 17:30:01
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 7440-001-0012 รพน.51-54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-14 00:00:00
2023-03-20 12:30:01
ซื้อHYPERCRIT 4000 U INJ(HEMAXเดิม) D จ(2) (2859/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-13 00:00:00
2023-03-13 17:30:01
ซื้อOPALMON 5 MCG TAB (2737/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-13 00:00:00
2023-03-13 17:30:01
ซื้อLEXAPRO 10 MG TAB (ESCITALOPRAM){SSRI} (C/L3) (2748/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-13 00:00:00
2023-03-14 08:10:01
ซื้อสติกเกอร์เนื้อขาวด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-11 00:00:00
2023-03-11 12:10:01
ซื้อกระดาษเช็ดมือแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-11 00:00:00
2023-03-11 12:10:01
ซื้อSPINAL NEEDLE NO.27X31/2 (DISPOS.)วิสัญญี (546/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-10 00:00:00
2023-03-17 08:30:01
ซื้อAMERCHOL L 102 (548/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-10 00:00:00
2023-03-17 08:30:01
ซื้อMEDICUT NO.24X3/4 (608/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-10 00:00:00
2023-03-17 08:30:01
ซื้อMEDICUT NO.22X1 (606/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-10 00:00:00
2023-03-17 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อุปกรณ์กรองเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสชนิดให้ความชุ่มชื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-09 00:00:00
2023-03-09 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาล้างไตใช้กับเครื่องล้างไตชนิดต่อเนื่อง CRRT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-09 00:00:00
2023-03-09 17:10:01
ซื้อTOUJEO SOLOSTAR 450 U/1.5ML (GLARGINE) งD[1.5 ML/ด้าม] (2827/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-09 00:00:00
2023-03-09 17:10:01
ซื้อSPASURI 100 MG (FLAVOXATE) TAB. (B/L2) (1028/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-09 00:00:00
2023-03-09 17:10:01
ซื้อDEPAKINE CHRONO 500 MG TAB{E}(D/L3)ก(SOD VALPROATE) (2734/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-09 00:00:00
2023-03-10 08:10:01
ซื้อPIOGLITAZONE 30 MG TAB (C/L2)ง D (2718/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-09 00:00:00
2023-03-10 08:10:01
จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-09 00:00:00
2023-03-10 08:10:01
ซื้อDICLOXACILLIN 62.5 MG/5 ML 60 ML SYR ก (B/L1) (723/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-08 00:00:00
2023-03-09 08:10:01
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-07 00:00:00
2023-03-07 08:30:01
ซื้อRT-PA (ALTEPLASE) 50 MG POWER FOR INJECTION (2568/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-07 00:00:00
2023-03-08 08:10:01
ซื้อHYPAFIX 4(มจ) (372/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-07 00:00:00
2023-03-08 08:10:01
ซื้อFELODIPINE 5 MG TAB (C/L2) (2314/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-07 00:00:00
2023-03-08 08:10:01
ซื้อATORVASTATIN 20 MG TAB (2343/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-07 00:00:00
2023-03-08 08:10:01
ซื้อวัสดุบริโภค 1 รายการ (เอนชัวร์ ป๊อป 2,400 กรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-06 00:00:00
2023-03-06 08:30:01
ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดซ้อนขอบ 10 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-06 00:00:00
2023-03-06 12:10:01
ซื้อกล่องไฮบริดเฟสท์ชิลล์ 3 ช่อง ขนาด 1,000 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-06 00:00:00
2023-03-06 12:10:01
ซื้อแบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-06 00:00:00
2023-03-06 12:10:01
ซื้อโครเมียม 86 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-06 00:00:00
2023-03-06 12:10:01
ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน 0.7 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-06 00:00:00
2023-03-06 12:10:01
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แบะการแพทย์ (เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบไม่มีคริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-05 00:00:00
2023-03-05 17:10:01
ซื้อน้ำกลั่นบริสุทะฺ์ระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-04 00:00:00
2023-03-04 12:10:01
ซื้อฺBRONCHO CATH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-04 00:00:00
2023-03-04 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-04 00:00:00
2023-03-04 12:10:01
ซื้อRED DOT,AD MICROPORE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-04 00:00:00
2023-03-04 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-04 00:00:00
2023-03-04 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-04 00:00:00
2023-03-04 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-04 00:00:00
2023-03-04 17:10:01
ซื้อMIRABEGRON 50 MG TAB (BETMIGA) (2809/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-03 00:00:00
2023-03-03 17:10:01
ซื้อCRAVIT INJ 750 MG/150 ML (C/L2)(LEVOFLOXACIN) ง (2853/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-03 00:00:00
2023-03-03 17:10:01
ซื้อSODIUM CHLORIE (NSS) 0.9% (2321/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-03 00:00:00
2023-03-03 17:10:01
ซื้อUNIREN SPRAY ,UNISON ENEMA 10 ML เด็ก (2401/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-03 00:00:00
2023-03-04 08:10:01
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-03-02 00:00:00
2023-03-02 17:10:01
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-03-02 00:00:00
2023-03-02 17:10:01
ซื้อANTIRABIES SERUM(ERIG) (400 U/2ML) (ขวดเล็ก) (2574/66) ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-02 00:00:00
2023-03-02 17:10:01
ซื้อSODIUM CHLORIDR (NSS) 0.9%,STERILE WATER 1000 CC ก,STERILE DISTILLED WATER 1,000 CC (2322/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-02 00:00:00
2023-03-03 08:10:01
ซื้อDIQUAS OPHTHALMIC (2392/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-03-02 00:00:00
2023-03-03 08:10:01
ซื้อถ้วย COTTON BALL 0.35G (5 PCS) GAMMA (471/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-01 00:00:00
2023-03-01 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (อุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมณ ขนาด 12 มม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-01 00:00:00
2023-03-01 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-01 00:00:00
2023-03-01 17:10:01
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-03-01 00:00:00
2023-03-01 17:10:01
ซื้อIV SET (700) (ผป.นอก จจ) (530/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-01 00:00:00
2023-03-02 08:10:01
ซื้อGLIPIZIDE 5 MG (2883/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-03-01 00:00:00
2023-03-02 08:10:01
ซื้อMICROPORE 1/2(มจ) (910/65A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-02-28 17:10:01
ซื้อSYRING DISPOSABLE 10 CC (541/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-02-28 17:30:01
ซื้อHAD OXALIPATIN [150 MG/30 ML] INJ ง D (2755/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-03-01 08:10:02
ซื้อCARVEDILOL (CARATEN) ๖.๒๕ MG D_ (C/L3)ค (2768/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-03-01 08:10:02
ซื้อAMLODIPINE 10 MG TAB (2770/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-03-01 08:10:02
ซื้อCARVEDILOL (CARATEN) 25 MG (2771/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-03-01 08:10:02
ซื้อDILANTIN 100 MG SR CAP (D/L1)R_ก (PHENYTOIN) (2712/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-03-01 08:10:02
ซื้อHAD METHOTREXATE 1 GM/10ML INJ ค(P)(X/L5)(127/65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-03-01 08:10:02
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-28 00:00:00
2023-03-01 17:10:01
ซื้อเสื้อกาวน์พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-27 00:00:00
2023-02-27 08:30:01
จ้างเหมาบริหารจัดการการไหลของผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-27 00:00:00
2023-02-27 12:10:01
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-27 00:00:00
2023-02-27 12:10:01
จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-27 00:00:00
2023-02-27 12:10:01
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-27 00:00:00
2023-02-27 12:10:01
ซื้อลูกสูบยางแดง เบอร์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-27 00:00:00
2023-02-27 17:10:01
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-27 00:00:00
2023-03-06 12:10:01
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ทำความเย็นสแตนเลส 4 ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-26 00:00:00
2023-02-26 12:10:01
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องส่องหลอดลม ชนิดมีจอภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 12:10:01
ซื้อหลอดเก็บเสมหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 12:10:01
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า พร้อม Traction bar) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 12:10:01
ซื้อสายดูดเสมหะระบบปิดเบอร์ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 12:10:01
ซื้อSURPLUG EXTENSION TUBE 18 CM SLIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 17:10:01
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 17:10:01
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เตียงรับบริจาคโลหิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 17:10:01
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เตียงเคลื่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 17:10:01
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาส๖ร์การแพทย์ คนไข้ นางสุวิมล สติฐิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-25 00:00:00
2023-02-25 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Ultravist 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-24 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-24 12:10:01
ซื้อTEGADERM CHG 10cm X 12 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-24 17:10:01
ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำชนิดถาวร (ALL SIZE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-24 17:10:01
ซื้อท่อช่วยหายใจโปรไฟล์คัฟเคลียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-24 17:10:01
ซื้อDESFLURANE 100% 240 ML (2782/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-25 08:10:01
ซื้อHAD NOVO MIX 30 PENFILL (2781/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-25 08:10:01
ซื้อSODIUM CHLORIDE (NSS) 0.9% INJECTION 100 ML (2779/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-25 08:10:01
ซื้อATORVASTATIN 40 MG {E} (X/L3) D ง (2592/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-25 08:10:01
ซื้อPULMICORT 1 MG[หนึ่ง] RESPULE {ใหม่} 2 ML (BUDESONIDE)ก(U) (2661/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-25 08:10:01
ซื้อ(XELODA เดิม) CAPECITABINE 500 MG [INTACAPE] ง (2792/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-25 08:10:01
ซื้อTASIGNA 200 MG CAP (2575/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-25 08:10:01
ซื้อขวดแก้วกลมสีขาว พร้อมฝาขนาด 240CC,มจ ขวดพลาสติกฝา PRESS สีขาว 240 CC,ขวดแก้วกลมสีขาว พร้อมฝา ขนาด 30CC.มจ (381/66a) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-24 00:00:00
2023-02-25 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-23 00:00:00
2023-02-23 17:10:01
ซื้อHAD DACARBAZINE 500 MG ง,HAD DACARBAZINE 500 MG ง (1914/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-23 00:00:00
2023-02-23 17:10:01
ซื้อDIUTROPAN 5 MG(B/L2) ค D (2675/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-23 00:00:00
2023-02-24 08:10:02
ซื้อCISATRACURIUM) 10 MG/ML INJ (2674/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-23 00:00:00
2023-02-24 08:10:02
จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจกับเครื่องวิเคราะห์แก๊ซยาดมสลบ และเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-22 00:00:00
2023-02-22 17:10:01
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือดและแสดงภาพภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Transit Time Flow Measurement and Ultrasonic imaging) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-02-22 00:00:00
2023-02-22 17:10:01
ซื้อSOD.LAURYL SULPHATE,SOD.LAURYL SULPHATE LZV,STEARIC ACID,STEARYL ALCOHOL,WHITE VASSALIN (20/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-22 00:00:00
2023-02-22 17:10:01
ซื้อF2 - A (LOW CALCIUM 2.5) (K3) (1499/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-22 00:00:00
2023-02-22 17:10:01
UROGARD (URINOVOLUMETER) (506/66A) ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-22 00:00:00
2023-02-23 08:30:01
ซื้อ(ยาฉีด) ONDANSETRON (8 MG/4 ML) INJ (1949/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-22 00:00:00
2023-02-23 08:30:01
ซื้อACETAR-5 1000 ML (2850/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-22 00:00:00
2023-03-01 08:10:02
จ้างบำรุงรักษาระบบน้ำบริสุทธิ์ในหน่วยไตเทียม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-21 00:00:00
2023-02-21 12:10:01
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-21 00:00:00
2023-02-21 12:10:01
จ้างทำตรายาง 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-21 00:00:00
2023-02-21 12:10:01
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2566-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-02-21 00:00:00
2023-02-21 17:10:01
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-21 00:00:00
2023-02-21 17:30:01
ซื้อSTERILE WATER (IV) 1000 CC ก , STERILE DISTILLED WATER 1,000 CC, ACETAR (ARI) 1000 ML (2208/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-21 00:00:00
2023-02-21 17:30:01
ซื้อACRIPTEGA (TLD) (DTG 50 MG/3TC 300 MG/TDF 300 MG) (2621/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-21 00:00:00
2023-02-22 08:10:01
ซื้อECOSORB 2/0 RH37MM.90CM(เดิมVICRYL W9140(มจ) ( 16/66A ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-21 00:00:00
2023-02-22 08:10:01
จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการเรียกเก็บ AIPN CIPN และ New E-claim พร้อมย้ายเครื่องแม่ข่ายเก่าไปยังเครื่องแม่ข่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-20 00:00:00
2023-02-20 17:10:01
ซื้อK-BAND 3(มจ) (203/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-20 00:00:00
2023-02-20 17:10:01
ซื้อ(FRESENIUS) BLOOD INFUSION SET TR00 (จจ) (167/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-20 00:00:00
2023-02-21 08:10:01
ซื้อCOATED VICRYL NO.3/0 W9114(มจ) (0185/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-20 00:00:00
2023-02-21 08:10:01
ซื้อTRANSPORE 1(มจ) [1 กล่องมี 12 ม้วน] (314/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-20 00:00:00
2023-02-21 08:10:01
จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Puritan - Bannett ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-17 00:00:00
2023-02-17 17:30:01
จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ HAMILTON รุ่น C๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-17 00:00:00
2023-02-17 17:30:01
จ้างการจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-17 00:00:00
2023-02-20 08:10:01
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-17 00:00:00
2023-02-22 17:10:01
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-17 00:00:00
2023-02-22 17:10:01
ทำกระเป๋าเอกสารโครงการสัมมนา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-17 00:00:00
2023-02-23 12:30:01
เหมาบริการปรับปรุงระบบการเรียกเก็บ AIPN CIPN และ New E-claim พร้อมย้ายเครื่องแม่ข่ายเก่าไปยังเครื่องแม่ข่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2023-02-16 00:00:00
2023-02-16 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-16 00:00:00
2023-02-16 17:10:01
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นายไพโรจน์ เพชรรัตน์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-16 00:00:00
2023-02-16 17:10:01
ซื้อLEXAPRO 10 MG TAB (ESCITALOPRAM){SSRI} (C/L3)D (461/66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-16 00:00:00
2023-02-16 17:10:01
ซื้อGLOVES DISPOS S (มจ) ชิ้นละ (497/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-16 00:00:00
2023-02-16 17:30:01
ซื้อHEXAXIM VACCINE(DP(A)T+HIB+IPV+HBV)[SMP] (2564/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
ซื้อMIRABEGRON 50 MG TAB (BETMIGA) (2551/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แก๊สไนตริกออกไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
ซื้อSTERILE WATER 10 ML ก (2553/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
จ้างตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเก็บกิ่งไม้ทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
ซื้อMYONAL TAB (2602/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-16 08:10:01
ซื้อDEANXIT TAB (2487/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-16 08:10:01
ซื้อMETFORMIN 500 MG TAB (2483/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-16 08:10:01
ซื้อVISLUBE EYE DROPS (HYALURONATE SODIUM 180 MG/100 ML) (2606/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-16 08:10:01
ซื้อขวดพลาสติกใส่ยาน้ำขนาด 10CC,ขวดแก้วกลมสีขาว พร้อมฝา ขนาด 60CC (15/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-16 08:10:01
ซื้อHCTZ 25 MG (996/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-15 00:00:00
2023-02-16 08:10:01
ซื้อINTRAGLOBIN-F 5 GM/100 ML (1546/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-14 17:10:01
ซื้อVESICARE 5 MG D (2475/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-14 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-14 17:10:01
ซื้อHUMAN ALBUMIN 20% INJ 50 ML (1829/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-14 17:10:01
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปั่นตะกอน (Certrifuge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-14 17:10:01
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-14 17:10:01
ซื้อSYRING DISPOSABLE 10 CC(1296) (มจ) (165/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-15 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นางเย็น อินทรศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทยื คนไข้ น.ส.เสริมสุข ไชยมงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-14 00:00:00
2023-02-15 17:30:01
ซื้อSODIUM CHLORIDE (NSS) 0.9% INJECTION 100 ML (2569/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อREMDESIVIR 100 MG/ML (2002/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อLETROZOLE (GPO) 2.5 MG (1805/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อCOATED VICRYL NO.3/0 W9130 (83/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อCOTTON BALL 1.4 G. ( 133/66A ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อสายสวนปัสสาวะยางแดง NO.16 มจ (97/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อCDR ORANGE หลอดละ (2251/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อHERCEPTIN 600 MG/5ML SC (TRASTUZUMAB) (2140/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อLOTEMAX EYE DROP() D (1609/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อGLYCOPHOS INJ 20 ML (1907/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-13 00:00:00
2023-02-14 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-11 00:00:00
2023-02-11 12:10:01
ซื้อPARACETAMOL 500 MG TAB (B/L1) (994) ก V(U)(4840/65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-10 00:00:00
2023-02-10 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-10 00:00:00
2023-02-10 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-10 00:00:00
2023-02-10 17:30:01
ซื้อFLUNARIZINE 5 MG CAP (N) (1208) (3431/65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-10 00:00:00
2023-02-11 08:30:01
ซื้อD 5 N/2 1000 ML {E}(339) ก (2644/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-10 00:00:00
2023-02-17 08:10:01
จ้างย้ายแนวสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-09 00:00:00
2023-02-09 17:10:01
ซื้อMYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG (2460/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-09 00:00:00
2023-02-09 17:10:01
ซื้อSALFASALAZINE 500 MG GASTRO (2455/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-09 00:00:00
2023-02-09 17:10:01
ซื้อOMEPRAZOLE 20 MG (C/L3)CAP (MIRACID)(868)_ก (2459/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-09 00:00:00
2023-02-09 17:30:01
ซื้อFEMORUM INJ 100 MG (20MG/ML) [VENOFER/FEBACKเดิม] (2466/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-09 00:00:00
2023-02-10 08:30:01
ซื้อLEVETIRACETAM 500 MG TAB (2463/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-09 00:00:00
2023-02-10 08:30:01
ซื้อ(300 MG) GABAPENTIN CAP (C/L2) ง D (2315/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-09 00:00:00
2023-02-10 08:30:01
ซื้อ(850 MG) METFORMIN TAB (B/L1) (1617) ก (2484/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-09 00:00:00
2023-02-10 08:30:01
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและตรวจสารเคมีในปัสสาวะพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนและแถบตรวจสารเคมี ประจำปี 2566 - 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-02-08 00:00:00
2023-02-08 17:30:01
ซื้อSERTRALINE 50 MG TAB{SSRI} (2461/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-08 00:00:00
2023-02-09 08:30:01
OCTREOTIDE 100 MCG(SANDOSTATIN)(B/L2) ง(U) (2445/66) ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-08 00:00:00
2023-02-09 08:30:01
ซื้อOPALMON 5 MCG TAB (LIMAPROST ALFADEX) D (2443/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-08 00:00:00
2023-02-09 08:30:01
ซื้อSYMBICORT 160/4.5 [60 DOSE] (2411/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-08 00:00:00
2023-02-09 08:30:01
จ้างซักผ้าผู้ป่วย ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-07 00:00:00
2023-02-07 17:30:01
ซื้อDOPROCT SUPPO ข (786/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-07 00:00:00
2023-02-07 17:30:01
ซื้อ(FRESENIUS) BLOOD INFUSION SET TR00 (จจ) (484/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-06 00:00:00
2023-02-06 17:30:01
ซื้อPHASEAL INFUSION ADAPTER(C100)(มจ) (354/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-06 00:00:00
2023-02-06 17:30:01
ซื้อFLUCYTOSINE 50 MG CAP (1051/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-06 00:00:00
2023-02-07 08:30:01
ซื้อINVANZ 1 GM (ERTAPENEM SOD) INJ ง (B/L2) [56/ค] (1328/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-06 00:00:00
2023-02-07 08:30:01
จ้างเปลี่ยนไส้กรองตู้น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-06 00:00:00
2023-02-07 08:30:01
ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ที่มีระบบอัดอากาศภายในตัวเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-04 00:00:00
2023-02-04 12:10:01
ซื้อLOSARTAN 50 MG ข [G] (C/D/L2) (2345/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-03 17:30:01
ซื้อFINASTERIDE 5 MG [STERCIA](X/L3)D ง (2341/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-03 17:30:01
ซื้อSEVORANE 250 ML ค (2355/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-03 17:30:01
ซื้อDESFLURANE 100% 240 ML (2354/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-03 17:30:01
ซื้อCOSOPT EYE SOL (DORZOLAMIDE 20 MG+TIMOLOL 5MG/ML) D ง (2257/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-03 17:30:01
จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-03 17:30:01
ซื้อFEMARA 2.5 MG D (LETROZOLE) (P) จ(2) (1630/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-03 17:30:01
ซื้อAERIUS TAB 5 MG (C/N) (DESLORATADINE) D (1577/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-03 17:30:01
ซื้อTAMSULOSIN HYDROCHLORIDE 400 MCG PROLONGED RELEASE TAB (UROFLOW) (2373/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-04 08:10:01
ซื้อFOLIC ACID 5 MG (554) ก (2374/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-04 08:10:01
ซื้อSODIUM CHLORIDE (NSS) 0.9% (2376/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-04 08:10:01
ซื้อCELECOXIB 200 MG CAP (CELEBREX เดิม)(C/D(3RD)/L3) (1879/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-03 00:00:00
2023-02-04 08:10:01
ซื้อCEF-3 IV(CEFTRIAXONE SOD) 1 GM (2865) (B/L1)ค(U) (2416/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อSPIRIVA COMBOPACK (C/N)(TIOTROPIUM) D ค 30 DOSE (2426/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
เหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2566-2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
ซื้อPREVACID 30 MG FDTAB {E}(LANSOPRAZOLE)(B/L3).. (2430/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
ซื้อCARDEPINE 10MG/10 ML INJ(NICARDIPINE) ค(C/L2)(U) (2432/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
ซื้อINVANZ 1 GM (ERTAPENEM SOD) INJ ง (B/L2) (2435/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
ซื้อจ้างตรวจโลหิตทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
จ้างทำฟันปลอม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (YOUCARE -U 10 จำนวน 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-02 17:30:01
ซื้อPREVACID 30 MG FDTAB {E}(LANSOPRAZOLE)(B/L3).. (2076/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อPHENYTOIN SODIUM 250 MG/5 ML INJ (DILANTINเดิม) (2368/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อAPRESOLINE 25 MG (HYDRALAZINE) TAB ก (97) (C/L2) (2450/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-02 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อLIBRAX (2482/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-07 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 08:30:01
ซื้อFLEX LINER 1500 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 08:30:01
ซื้อGLOVES SURGICAL ไม่มีเเป้ง NO 6 1/2 (หัตถการ) (477/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 17:30:01
ซื้อถุงมือไม่มีแป้ง NO S ชิ้นละ มจ (438/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 17:30:01
ซื้อSYRINGE INSULIN 50 U (428/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 17:30:01
ซื้อHUMAN ALBUMIN 20% INJ 50 ML (1254/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 17:30:01
ซื้อNEBULIZER WITH MASK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 17:30:01
ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำชนิดถาวร (ALL SIZE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 17:30:01
ซื้อกล่องทิ้งเข็มติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-01 17:30:01
ซื้อMONTELUKAST 10 MG (MONTEK) (2308/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-02 08:10:01
ซื้อMINIRIN TABLET 0.1 MG (2307/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-02 08:10:01
ซื้อPARACETAMOL 500 MG TAB (2127/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-02 08:10:01
ซื้อLUCENTIS 10 MG/ML INJ (1783/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-02-01 00:00:00
2023-02-02 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสรต์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-31 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
วัสดุสำนักงาน ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-31 00:00:00
2023-01-31 17:10:01
ซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง 3000 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-31 00:00:00
2023-01-31 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-31 00:00:00
2023-01-31 17:10:01
ซื้อPERJETA 420 MG/14 ML (PERTUZUMAB)เฉพาะCASESMP (2270/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-31 00:00:00
2023-01-31 17:30:01
ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-30 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อ(FRESENIUS) BLOOD INFUSION SET TR00 (จจ) (429/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-30 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อGLOVES DISPOS S (มจ) ชิ้นละ (439/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-30 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อK-Y JELLY 42 GM (1290/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-30 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อFINASTERIDE 5 MG (1171/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-30 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-30 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-28 00:00:00
2023-01-28 12:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-28 00:00:00
2023-01-28 12:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-28 00:00:00
2023-01-28 12:30:01
ซื้อIODIXANOL (VISIPAQUE 320 MG I/ML) IV SOL(50 ML) (2437/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อABEMACICLIB 150 MG TAB (2432/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อHIDINE (HIBITANE) SCRUB 2% GANLLON (2427/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อACETAR (ARI) 1000 ML (2323/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อSPIRONOLACTONE 25 MG(C/L2) ก (2448/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อALCOHOl HAND GEL 450 ML (480/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อDTWP-HB-HIB VAC (QUINVAXEM เดิม) (2433/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อNSS IRRIGATION (150 ML) ล้างจมูก/ตา (2425/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อBAMOLIN เดิม [ORPHENADRINE+PARACET] TAB (138) (2424/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อPARACET SYR 120 MG/5ML (SARA) (B/L1)(1717)ก (2423/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-02-03 08:10:01
ซื้อถุงมือผ่าตัด STERILE ไม่มีแป้ง MEDI-GRIP NO.6 1/2 มจ (แทนINTOUCH) (463/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-27 17:30:01
ซื้อRT-PA (ALTEPLASE) 50 MG POWDER FOR INJECTION (2287/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-27 17:30:01
ซื้อGLOVE SURGICAL ไม่มีแป้ง NO 7 (457/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-27 17:30:01
ซื้อAVAMYS (FLUTICASONE FUROATE 27.5 MCG/1 DOSE) NASAL SPRAY 120 DOSE (2280/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-27 17:30:01
ซื้อMEPTIN-MINI 25 MCG TAB (2277/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-27 17:30:01
ซื้อWEGO DIALYZER F15LOWFLUX2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-27 17:30:01
จ้างเปลี่ยนกระเบื้อง ฝ้าเพดานและราวจับในห้องน้ำผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-27 17:30:01
ซื้อRT-PA (ALTEPLASE/ACTILYSE) 50 MG INJ [ Z ]ง [56/ค] (2273/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-28 08:10:01
ซื้อALFUZOSIN 10 MG TAB (FLOTRAL) (1425/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-28 08:10:01
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องที่1และ2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-27 00:00:00
2023-01-30 08:10:02
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2023-01-26 00:00:00
2023-01-26 17:10:01
ซื้อรถฟอกไตเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 2023-01-26 00:00:00
2023-01-26 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MultiHance,10ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-26 00:00:00
2023-01-26 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-26 00:00:00
2023-01-26 17:10:01
ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 5กช 4816 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-26 00:00:00
2023-01-26 17:30:01
ซื้อ(ยาลดกรด) DEXILANT 30 MG CAP (DEXLANSOPRAZOLE)D (2330/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-26 00:00:00
2023-01-27 08:30:01
ซื้อALFUZOSIN 10 MG TAB (FLOTRAL) (2171/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-26 00:00:00
2023-01-27 08:30:01
ซื้อMYONAL TAB (2253/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-26 00:00:00
2023-01-27 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-25 17:10:01
จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดเครื่องตรวจปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-25 17:10:01
ซื้อXALATAN EYE DROPS ค D(LATANOPROST) (2282/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-26 17:10:01
ซื้อHAD NOVO MIX 30 PENFILL (2284/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-26 17:10:01
ซื้อ(UROKA) DUTASTERIDE 0.5 MG CAP (2336/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-26 17:10:01
ซื้อCLONAZEPAM 0.5 MG TAB (D/L3) ข (2344/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อRIBOCICLIB 200 MG (KISQALI FCT)(เฉพาะCASE) D[OCPA][TAB] (2400/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อTA 0.1% CREAM 35 GM (2399/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อ(สามเหลี่ยมสีเหลือง) DILANTIN 50 MG INFATAB(D/L1) ก (PHENYTOIN) (2397/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อVALSARTAN 160 MG [TAREG 160 MG] (DIOVAN เดิม) D (2398/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อ(ZITHROMAX SYRเดิม)_AZITHROMYCIN SUSPENSION 15 ML(B/L2)ง (D) (2367/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อACLASTA 5 MG INJ 100 ML (ZOLEDRONIC ACID)D [-] (2402/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-25 00:00:00
2023-02-01 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (ชุดทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ 1,500 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-24 17:30:01
ซื้อXIGDUO XR TAB (DAPAGLIFLOZIN 10 MG/METFORMIN 1000 MG) (2083/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-25 08:10:01
ซื้อDEPAKINE 400 MG(D/L3) INJ ก (SOD VALPROATE) (1979/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-25 08:10:01
ซื้อHAD CLEXANE 60 MG/0.6ML INJ (2087/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-25 08:10:01
ซื้อOPALMON 5 MCG TAB (LIMAPROST ALFADEX) (2238/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-25 08:10:01
ซื้อGABAPENTIN 100 MG CAP (C/L2) ง D (NEURONTIN เดิม) (2202/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-25 08:10:01
ซื้อCEFAZOLIN 1 G INJ (ZEFA)(B/L1)ก(U) (2200/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-25 08:10:01
ซื้อ(LOCAL) MEROPENEM 1 GM INJ {E} (B/L2) ง (2262/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-25 08:10:01
ซื้อJARDIANCE 10 MG {E}(EMPAGLIFLOZIN) D (2220/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-26 17:10:01
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิด DOT MATRIX PRINTER รพน.84-58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 1นฆ 3518 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 1นฆ 3520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อDUPHASTON 10 MG TAB(N/N) (2388/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อ(CO-DIOVAN เดิม) [CO-TAREG 160 MG/25 MG] D (2387/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อPOVIDINE SCRUB (2390/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อHISTA OPH 5 ML (636)_ก [ANTAZOLINE HCL+TETRAHYDROZOLINE HCL] (2377/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-24 00:00:00
2023-01-31 08:30:01
ซื้อJANUVIA 100 MG TAB (SITAGLIPTIN) (2219/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-23 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (TEST D-DIMER 1,672 TEST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-23 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ปากคีบจับเนื้อ,กรรไกรปลายโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-23 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กระดาษตรวจคลื่นหัวใจ 2 รุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-23 17:10:01
ซื้อวัสดุบริโภค 1 รายการ (เจ็น-ดีเอ็ม 2.5 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-23 17:10:01
ซื้อSYRING INSULIN 100 U(ใช้เฉพาะ OPD)[30 G,8 MM](มจ)ส้ม (268/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-23 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ด้ามบรรจุลวดเย็บแบบเกลียวเพื่อยึดแผ่นตาข่าย 12 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-23 17:30:01
ซื้อSIMVASTATIN 20 MG (2234/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-23 17:30:01
ซื้อHEXAXIM VACCINE(DP(A)T+HIB+IPV+HBV)[SMP] (2182/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อ(FLUIMUCILเดิม) MUCOTIC 200 MG ซอง (B/L2)(ACETYLCYSTEINE) (2267/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์เพื่อการรักษา 10 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-23 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (PRELUDE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-21 00:00:00
2023-01-21 12:10:01
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (POWDERED DEXTROSE จำนวน 2 รายการ) ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-21 00:00:00
2023-01-21 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (PPAK 20/30 W/COPILOT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-21 00:00:00
2023-01-21 17:30:01
ซื้อEDOXABAN (LIXIANA) 60 MG TAB D (2212/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-20 17:10:01
ซื้อLIRAGLUTIDE 18 MG/3 ML(VICTOZA)[3 ML] D (2211/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-20 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-20 17:10:01
ซื้อHYPROMELLOSE 0.3% + DEXTRAN70 0.1% EYE DROP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-20 17:30:01
ซื้อ(ULTRACETเดิม) DUOCETZ TAB (2331/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-26 17:30:01
ซื้อMEPTIN-MINI 25 MCG TAB (2332/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-26 17:30:01
ซื้อOLICLINOMEL N4-550 2 LIT ง (2334/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-26 17:30:01
ซื้อVAXIGRIP TETRA VAC(0.5 ML)(ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์)ก (2335/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-26 17:30:01
ซื้อENTRESTO FCT 100 MG (2337/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-26 17:30:01
ซื้อVAXIGRIP TETRA VAC(0.5 ML)(ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์)ก (2326/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-26 17:30:01
ซื้อEFEXOR XR 37.5 MG(VENLAFAXINE){SNRI} CAP (C/L3)D (2328/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-26 17:30:01
ซื้อNSS/2 (0.45%) 1000 CC ก (2329/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-27 08:30:01
ซื้อPOLYSORB1 GS24,40MM(มจ) (469/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-27 08:30:01
ซื้อNEEDLE NO.21X11/2 (DISPOS.)(มจ) (468/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-27 08:30:01
ซื้อK-BAND 3(มจ) (456/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-27 08:30:01
ซื้อINTEGRILIN INJ 2 MG (10 ML) [EPTIFIBATIDE] (ห้องสวนหัวใจ) (2327/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-20 00:00:00
2023-01-27 17:30:01
ซื้อรถฟอกไตเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3รายการ (Splint Roll 3 ขนาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ASKINA 20x20 ซม.30กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อVISCOAT 0.5 ML ค (1641/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:10:01
ซื้อSERETIDE ACCUHALER(C/L2) 50/250 ค _D 60 DOSE (2049/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-19 17:30:01
ซื้อOPTIRAY(LOVEROSOL) 12X100 ML (392/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-20 08:10:01
ซื้อCARDEPINE 10MG/10 ML INJ(NICARDIPINE) ค(C/L2)(U) (1959/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-20 08:10:01
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ (กระดาษสีถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-19 00:00:00
2023-01-20 08:30:01
ซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๖๖,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 2023-01-18 00:00:00
2023-01-18 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-18 12:10:01
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(ซองบรรจุยา 24 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-18 17:10:01
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ 30 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-18 17:10:01
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-18 17:10:01
ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท1(MIBILE STROKE UNIT กท 53-9214) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-18 17:10:01
ซื้อ(XELODA เดิม) CAPECITABINE 500 MG [INTACAPE] (2035/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-18 17:30:01
ซื้อEPOETIN ALFA [5,000 IU/0.5 ML] INJ (BINOCRIT) (2040/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-18 17:30:01
ซื้อSEVORANE 250 ML (2138/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-19 08:10:01
ซื้อEDARBI 40 MG (AZILSARTAN) D (2144/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-19 08:10:01
ซื้อURIEF 4 MG TAB (SILODOSIN) (1266) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-19 08:10:01
ซื้อLUCENTIS 10 MG/ML INJ (RANIBIZUMAB) (2283/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-18 00:00:00
2023-01-25 17:30:01
ซื้อ(ABILIFY เดิม) ARIPIPRAZOLE 10 MG [APALIFE] D (1974/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-17 17:10:01
ซื้อSYRING DISPOSABLE 10 CC(1296) (มจ) (410/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
จ้างซ่อมรถ STROKE ทะเบียน 53-9241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-21 12:10:01
ซื้อCEFSPAN SUSPENSION (100 MG/5 ML)[CEFIXIME] ง 30 ML (2263/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อBENZATHINE PEN 1.2 MU (2261/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อยาฉีด FLUIMUCIL 300 MG (2266/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อABACAVIR 600 /3TC 300 (KIVEXA เดิม) (2269/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อCLORAZEPATE 5 MG CAP (2152/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อมะแว้ง (1908) V (รสบ้วย)ซองละ (2236/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อALCOHOL 70-75% (แกลลอน) (2237/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-17 00:00:00
2023-01-24 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 2023-01-16 00:00:00
2023-01-16 12:10:01
จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ยี่ห้อ TOSHIBA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-16 12:10:01
จ้างสอบเทียบเครื่องทดสอบความกระชับของหน้ากาก (Fit test) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-16 12:10:01
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-16 12:10:01
ซื้อMEDICUT NO.20X1 1/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อSYRING ASEPTO 50 ML.(มจ) (367/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อPGS 5 MU ก (PENICILLIN G) (1978) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อCRAVIT INJ 750 MG/150 ML (C/L2)(LEVOFLOXACIN) ง (2109/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-17 08:10:01
ซื้อMUCOSTA 100 MG TAB(REBAMIPIDE) (N/L3) D (2106/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-17 08:10:01
ซื้อKEPPRA [ยาฉีด] INJ (500 MG/5 ML) ง (LEVETIRACETAM) (2089/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-17 08:10:01
(UROKA) DUTASTERIDE 0.5 MG CAP D (2100/66) ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-16 00:00:00
2023-01-17 08:10:01
ซื้อมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-15 00:00:00
2023-01-16 08:10:01
จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-15 00:00:00
2023-01-16 08:10:01
จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-14 00:00:00
2023-01-14 12:10:01
จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-14 00:00:00
2023-01-14 17:10:01
ซื้อLIRAGLUTIDE 18 MG/3ML(VICTOZA) 3 ML(2097/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-13 00:00:00
2023-01-13 17:10:01
ซื้อNIMBEX(R)(CISATRACURIUM) 10 MG/ML INJ ค 5 ML (2098/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-13 00:00:00
2023-01-13 17:10:01
ซื้อHERBESSER 90 SR (2017/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-13 00:00:00
2023-01-13 17:30:01
ซื้อVIARTRIL-S 500 MG CAP (1941/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-13 00:00:00
2023-01-14 08:30:01
ซื้อSERETIDE(C/L2) 25/ ๒๕๐ EVO (ม่วงเข้ม) 120 DOSE ค_D [56/ค] (2095/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-13 00:00:00
2023-01-14 08:30:01
ซื้อBERODUAL INHALER (B/L2) ก 200 DOSE (2094/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-13 00:00:00
2023-01-14 08:30:01
ซื้อVISLUBE EYE DROPS(HYALURONATE SODIUM 180 MG/100 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-13 00:00:00
2023-01-14 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-12 00:00:00
2023-01-12 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาล้างไต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-12 00:00:00
2023-01-12 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-12 00:00:00
2023-01-12 12:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-12 00:00:00
2023-01-12 12:10:01
ซื้อHYPERCRIT 4000 U INJ(HEMAXเดิม) D จ(2) (1982/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-12 00:00:00
2023-01-13 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-11 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-11 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-11 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-11 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-11 17:10:01
ซื้อREGPARA 25 MG TAB (CINACALCET) (1948/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-12 08:10:01
ซื้อVESICARE 5 MG D (1945/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-12 08:10:01
ซื้อ(ยาลดกรด) DEXILANT 30 MG CAP (DEXLANSOPRAZOLE)D (1930/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-12 08:10:01
ซื้อELIQUIS (APIXABAN) 5 MG TAB D [SMP] (1931/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-12 08:10:01
ซื้อATORVASTATIN 40 MG {E} (X/L3) D ง (1938/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-12 08:10:01
ซื้อLIXIANA (EDOXABAN) 60 MG TAB (1942/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-12 08:10:01
ซื้อAMLODIPINE 10 MG TAB (1939/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-12 08:10:01
ซื้อMICROPORE 1/2(มจ) (415/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อK-BAND 4(มจ) (406/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อSTOMAHESIVE PASTE (411/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อMICROPORE 1(มจ) (416/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อKNEE BRACE NO. L (FUTURO) (8607) (407/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่ามีแกนด้านข้าง NO.L(FUTURO)(8607) (408/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อSTOMAHESIVE แป้น 70 MM อ(5703) (412/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อFIXOMULL 4 (419/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อSPINAL NEEDLE NO.23X31/2 (DISPOS.) (421/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อNEEDLE NO.21X11/2 (DISPOS.)(มจ) (414/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อCOBAN 3 (420/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อSILK WITH NEEDLE NO.3/0 (HT-2503SB75)(มจ) (403/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อNYLON BLUE 2/0 30MM.75CM.(ER-3002NA75) (มจ) (404/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-11 00:00:00
2023-01-18 08:10:01
ซื้อTOUJEO SOLOSTAR 450 U/1.5ML (GLARGINE) งD[1.5 ML/ด้าม](1816/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อMADIPLOT 20 MG TAB(MANIDIPINE) (R) ข (1906/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อINVANZ 1 GM (ERTAPENEM SOD) INJ ง (B/L2) [56/ค] (1913/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อPIOGLITAZONE 30 MG TAB (C/L2)ง D (1861/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อCLINDAMYCIN 600 MG/4ML INJ (CLINOTT-P) (B/L1)ข ()584/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1รายการ(ตัวเย็บและตัดต่อลำไส้ 24 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ(อุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือด 6 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ประจำปี 2566 - 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
เครื่องตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติและเครื่องทำสเมียร์ย้อมสีสไลด์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและน้ำยาตรวจนับเรติคูโลซัยท์ ประจำปี 2566 -2568 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-01-10 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อCARVEDILOL ๖.๒๕ MG D{E}(C/L3)ค(CARATEN) (1902/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-11 08:30:01
ซื้อMINIRIN TABLET 0.1 MG (B/N)ง (DDAVP) (1063/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-11 08:30:01
ซื้อRISPERONATE 35 MG TAB (323/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-10 00:00:00
2023-01-11 08:30:01
ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๖๖,๐๐๐ ชุด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต) จำนวน 20 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อSEVORANE 250 ML (1854/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อDESFLURANE 100% 240 ML LIQUID FOR INHALATION (SUPRANE 240 ML) (1867/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อCERTOFIX DUO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อCASSETTE E-CA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อชัวร์ปลั๊กไมโครใส 1 หัวหร้อม EXT 18 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อชุดผลิตภัณฑ์ตรวจจับคราเลือดตกค้างบนพื้นผิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม 100 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและสมาร์ทไบโพล่า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นางรัตนาภรณ์ ชารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นายธนัฐชัย ปลื้มสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:10:01
ซื้อTAMSULOSIN HYDROCHOLRIDE 400 MCG PROLONGED RELEASE TAB (UROFLOW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-09 17:30:01
ซื้อCLOPIDOGREL 75 MG TAB (1806/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-10 08:10:01
ซื้อTYGACIL 50 MG INJ(D/N) (TIGECYCLINE) D (2091/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-14 08:30:01
ซื้อSALOFALK 500 MGTAB (B/N) ค (2092/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-14 08:30:01
ซื้อSERETIDE 25/125 EVO ( EVOFLO) [120 DOSE] ค D (2096/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-14 08:30:01
ซื้อUTROGESTAN 100 MG CAP ค D (2135/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อSUPRALIP 145 MG NT TAB D (2134/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อPREVACID 15 MG FDTAB(LANSOPRAZOLE)(B/L3) (2133/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อQC JELLY 50 GM (KY JELLY) (2132/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อAMINOVEN INFANT 10% 100 ML ค (2131/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อTERRAMYCIN EYE OINT (2130/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-09 00:00:00
2023-01-16 17:10:01
ซื้อTM SURGICAL GOWN REINFORCE SIZE L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-07 00:00:00
2023-01-07 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-07 00:00:00
2023-01-07 17:10:01
ซื้อFOLIC ACID (554) ก (1849/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-06 00:00:00
2023-01-06 17:10:01
ซื้อHAD OXALIPATIN 100 MG/20 ML INJ (1838/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-06 00:00:00
2023-01-07 08:10:01
ซื้อFINASTERIDE 5 MG [STERCIA](X/L3)D ง (1884/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-06 00:00:00
2023-01-07 08:10:01
ซื้อJANUVIA 100 MG ( B/N)TAB (SITAGLIPTIN) _D[56/ค] (1885/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-06 00:00:00
2023-01-07 08:10:01
ซื้อLIBRAX (TUMAX) TAB (2054/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-06 00:00:00
2023-01-13 17:30:01
ซื้อDEANXIT TAB (1761/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-05 00:00:00
2023-01-06 08:10:01
ซื้อCLINDAMYCIN 600 MG/4ML INJ (B/L1)ข (1755/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-05 00:00:00
2023-01-05 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นางกาญจนา พฤกษชาติวรกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-07 12:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นายมนตรี แสงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ น.ส.สายใจ มั่นใจตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นายสุทัศน์ ณ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นายฟ้ารุ่ง แซ่ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นางอุทัย บางทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ น.ส.ปาจีรย์ ไทยสมัคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ น.ส.รัตนา น้อยหิรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้นางอารีย์ วิรัชกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-10 17:10:01
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) จำนวน ๕๐ รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2023-01-04 00:00:00
2023-01-04 17:10:01
จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด อาคาร A1-A19 และอาคารนวราชจักรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-04 17:10:01
จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) อาคารอำนวยการ และอาคารนวราชจักรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-04 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสนทนา หลังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-05 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์การแพทย์ คนไข้ นายนพดล เมฆานุรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-05 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นายชัยปิยะ จินตอนันต์กุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-04 00:00:00
2023-01-05 17:30:01
ซื้อEDARBI 40 MG {E}(AZILSARTAN) (1702/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-03 00:00:00
2023-01-03 17:10:01
ซื้อSPIRIVA COMBOPACK (C/N)(TIOTROPIUM) D ค 30 DOSE (1707/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-03 00:00:00
2023-01-03 17:10:01
ซื้อDIPHERELINE P.R. 11.25 MG INJ [TRIPTORELIN](X/N) ง D (1708/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-03 00:00:00
2023-01-03 17:10:01
ซื้อAVAMYS NASAL SPRAY (C)(FLUTICASONE)D ง 120 DOSE (1709/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-03 00:00:00
2023-01-03 17:10:01
ซื้อDIUTROPAN 5 MG(B/L2) ค D (1712/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-03 00:00:00
2023-01-03 17:10:01
ซื้อPERJETA 420 MG/14 ML (PERTUZUMAB)เฉพาะCASESMP (1765/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-03 00:00:00
2023-01-04 08:10:01
ซื้อ(KEPPRA เดิม) LEVETIRACETAM 500 MG ง_[LECETAM](C/L2) D (1766/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2023-01-03 00:00:00
2023-01-04 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้นางบุญ ทับบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2023-01-03 00:00:00
2023-01-04 17:10:01
ซื้อIV SET (700) (ผป.นอก จจ) (331/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-29 00:00:00
2022-12-29 17:10:01
ซื้อIV SET (700) (ผป.นอก จจ) (342/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-29 00:00:00
2022-12-30 17:30:01
ซื้อถุงมือผ่าตัด แบบ STERILE ไม่มีแป้ง NO 6 1/2มจ (344/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-29 00:00:00
2022-12-30 17:30:01
จ้างเปลี่ยนผนังห้องตรวจการได้ยิน (ห้อง 1 และ ห้อง 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-28 00:00:00
2022-12-28 12:10:01
ซื้อแป้น STOMAHESIVE 45 MM(MOLDABLE DURAHESIVE) อ(5703) (325/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-27 00:00:00
2022-12-27 17:30:01
ซื้อAVASTIN 100 MG/4ML INJ (BEVACIZUMAB) (1664/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-27 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อMIRABEGRON 50 MG TAB (BETMIGA) (1780/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-27 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อSTERILE WATER 10 ML ก (1790/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-27 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อCRAVIT INJ 750 MG/150 ML (C/L2)(LEVOFLOXACIN) (1789/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-27 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อGLIPIZIDE 5 MG (C/L2)ก (1786/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-27 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ประกวดราคาเช่าเครื่องทดสอบความไวของต่อสารต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติพร้อมชุดทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ ประจำปี 2566 - 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2022-12-27 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท หู คอ จมูก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี พร้อมระบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบแผ่นรองศีรษะ (Navigator with electromagnetic system) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2022-12-27 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมสมอง เส้นเลือดผิดปกติในสมองและโรคระบบประสาท โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา e-bidding 2022-12-27 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อALCOHOL 95% (292/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-26 00:00:00
2022-12-26 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ขดลวดพร้อมอุปกรณ์สำหรับปล่อย ชนิดปลดได้, สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-26 00:00:00
2022-12-26 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สายสวนถ่างขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดสานขึ้นรูปชนิดกางเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-26 00:00:00
2022-12-26 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สายสวนถ่างขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดสานขึ้นรูปชนิดกางเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-26 00:00:00
2022-12-26 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สายสวน BALLOON ชนิด TRUE NON COMPLIANT ทนแรงดัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-26 00:00:00
2022-12-26 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สายสวนชนิดบอลลูนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายทุกขนาดทุกความยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-26 00:00:00
2022-12-26 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (full handle knife) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-23 00:00:00
2022-12-23 12:10:01
จ้างทำโครงการวิจัยเรื่องเปรียบเทียบการแทงเข็มฟอกเลือด AVF ด้วยวิธี Antegrade และ Retrograde ต่อประสิทธิภาพของการฟอกเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-23 00:00:00
2022-12-23 17:10:01
ซื้อJARDIANCE 10 MG {E}(EMPAGLIFLOZIN) D (1682/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-23 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อXALATAN EYE DROPS ค D(LATANOPROST) (1681/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-23 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อELIQUIS (APIXABAN) 5 MG TAB (1677/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-23 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อAPRESOLINE 25 MG (HYDRALAZINE) TAB ก (97) (C/L2) (1690/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-23 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (TREK RX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-23 00:00:00
2022-12-26 08:10:01
ซื้อ(FRESENIUS) BLOOD INFUSION SET TR00 (จจ) (274/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-22 00:00:00
2022-12-22 17:10:01
ซื้อHEXAXIM VACCINE(DP(A)T+HIB+IPV+HBV)[SMP] (1467/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-22 00:00:00
2022-12-22 17:10:01
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติกเกอร์ฉลาก IV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-22 00:00:00
2022-12-23 08:30:01
การจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 12:10:01
บำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Puritan - Bannett ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 12:10:01
บำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ HAMILTON รุ่น C๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 12:10:01
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๙ รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 12:10:01
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 12:10:01
ซื้อSERTRALINE 50 MG TAB{SSRI} (C/L3) ข D (1621/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 17:10:01
ซื้อ(UROKA) DUTASTERIDE 0.5 MG CAP D (1517/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 17:10:01
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 17:10:01
ซื้อIOBAN EZ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 17:10:01
ซื้อวัสดุงานบ้าน (น้ำยาอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-21 17:30:01
ซื้อVOCINTI 20 MG TAB (VONOPRAZAN) {DUE} (1525/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-22 08:10:01
ซื้อEFEXOR XR 75 MG CAP (C/L3)D (991/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-26 17:30:01
ซื้อSYNFLORIX (IPD VAC)SMP (830/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-26 17:30:01
ซื้อPTU 50 MG (D/L2) ก (1787/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อCERITINIB 150 MG CAP (เฉพาะเคส) (1788/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อCLOTRIMAZOLE CREAM 500 GM ก , P-TOCORT[หลอด 5 กรัม] (CLOBETASOL) ก(1791/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อACETAZOLAMIDE TABLET 250 MG (DIAMOX) (1792/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อDICLOXACILLIN 62.5 MG/5 ML 60 ML SYR ก (B/L1) (1793/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อLITHIUM CARBONATE 300MG(D/L3) (1794/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อHAD HEPARIN 5 ML (1734/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อDYNASTAT 40 MG INJ(PARECOXIB) (1797/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อDIQUAS OPHTHALMIC SOL.(DIQUAFOSOL 3%) 5 ML D (1732/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
ซื้อCRAVIT INJ 750 MG/150 ML (C/L2)(LEVOFLOXACIN) (1665/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-21 00:00:00
2022-12-28 08:30:01
จ้างตรวจโลหิตทางห้องปฏิบัติการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2022-12-20 00:00:00
2022-12-20 17:10:01
ซื้อWEGO HOLLOW FIBER DIALYZER F15 LOWFLUX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-20 00:00:00
2022-12-20 17:10:01
ซื้อRED DOT ,AD.MICROPORE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-20 00:00:00
2022-12-20 17:10:01
เช่าเครื่องทดสอบความไวของต่อสารต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติพร้อมชุดทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ ประจำปี 2566 - 2568 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2022-12-20 00:00:00
2022-12-21 08:10:02
ซื้อPULMICORT 1 MG[หนึ่ง] RESPULE {ใหม่} 2 ML (BUDESONIDE)ก(U) (1610/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-20 00:00:00
2022-12-21 08:10:02
ซื้อห่อสำเร็จรูปสำหรับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ อ่านผลภายใน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-19 08:30:01
ซื้อOPTIRAY (IOVERSOL) 10X100 ML (ห้องสวนหัวใจ) (311/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-19 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-19 17:10:01
ซื้อถุงมือไม่มีแป้ง NO S ชิ้นละ มจ (296/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-19 17:30:01
ซื้อTAMSULOSIN HYDROCHLORIDE 400 MCG PROLONGED RELEASE TAB (UROFLOW) (1344/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-20 08:30:01
ซื้อREGPARA 25 MG TAB (CINACALCET) D (1628/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-20 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คนไข้ นางสาวประภา อัครขจรฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-21 17:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คนไข้นายบัญชา โกศลวิวัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-22 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนไข้ นางสาวรสริน อังศุวรพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-22 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คนไข้ นางสาวสุนันท์ จันทร์หฤทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-22 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คนไข้ นางสอาด เอี่ยมสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-22 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายสนิท ภู่สำลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-22 17:10:01
ซื้อABACAVIR 600 /3TC 300 (KIVEXA เดิม)ง D (1674/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อATAZANAVIR 300 MG CAP (1673/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อ(TAF) TENOFOVIR ALAFENAMIDE TAB 25 MG (TAFNAT) D ง (1691/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อSODAMINT (NAHCO3) TAB 300 MG(1225)ก (1698/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อLUBRICATING JELLY 7.5 GM (1694/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อF2 - B (1374/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อยาฉีด AMK 1.2 GM INJ (AMOXI 1 GM+CLAVU 200 MG)(B/L2) ค (1678/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อAIR-X TAB 80 MG(C/L2)(39) ก (1679/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-19 00:00:00
2022-12-24 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-17 00:00:00
2022-12-17 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-17 00:00:00
2022-12-17 17:10:01
ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซต์ชนิด 100% ขนาดไม่น้อยกว่า 135 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 2022-12-16 00:00:00
2022-12-16 17:10:01
ซื้อACRIPTEGA (TLD) (DTG 50MG/3TC 300 MG/TDF 300 MG) (1545/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-16 00:00:00
2022-12-16 17:10:01
ซื้อ(300 MG) GABAPENTIN CAP {E}(C/L2) ง D (NEURONTIN เดิม) (1542/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-16 00:00:00
2022-12-16 17:10:01
จ้างเปลี่ยนปั๊มน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-16 00:00:00
2022-12-16 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-16 00:00:00
2022-12-16 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก-เอว 9 ระดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-16 00:00:00
2022-12-16 17:10:01
จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-16 00:00:00
2022-12-16 17:10:01
ซื้อGLOVES DISPOS S (มจ) ชิ้นละ (298/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-16 00:00:00
2022-12-17 08:30:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-15 17:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-15 17:10:01
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสต์การแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-15 17:10:01
ซื้อMONTELUKAST 10 MG (MONTEK) ค D (B/L2 ) (609/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-16 08:10:01
ซื้อFEMORUM INJ 100 MG (20 MG/ML) [VENOFER/FEBACK เดิม] (1565/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-16 08:10:01
ซื้อBCG MEDAC (IMMUCYST INJ เดิม) (1563/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-16 08:10:01
ซื้อCARVEDILOL 25 MG (1541/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-16 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-16 08:10:01
ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์การแพทย์ (คนไข้ นายไพศาล สาระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-15 00:00:00
2022-12-21 17:30:01
แก๊ส ปตท 48 กก. ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-14 17:10:01
ซื้อIV SET (700) (ผป.นอก จจ) (276/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-14 17:10:01
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-14 17:10:01
ซื้อMEPTIN-MINI 25 MCG TAB (N/N) (PROCATEROL)(834)ข (1473/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-14 17:10:01
จ้างย้ายเสา-สายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-14 17:10:01
ซื้อวัสดุสำนักงาน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-14 17:10:01
ซื้อSYRING DISPOSABLE 10 CC(1296) (มจ) (290/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-15 08:30:01
ซื้อMETFORMIN 500 MG TAB (B/L1)(839) ก (1583/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-15 08:30:01
ซื้อ(850 MG) METFORMIN TAB (B/L1) (1617) ก (1584/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-15 08:30:01
ซื้อINVANZ 1 GM (ERTAPENEM SOD) INJ ง (B/L2) (1591/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-15 08:30:01
ซื้อRISPERIDONE 2 MG TAB (1588/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-15 08:30:01
ซื้อSTERILE WATER 10 ML ก (1571/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-15 08:30:01
ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-15 17:10:01
จ้างทำเอกสารการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 2022-12-14 00:00:00
2022-12-17 08:30:01
ซื้อ(ABILIFY เดิม) ARIPIPRAZOLE 10 MG [APALIFE] D (1447/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 2022-12-13 00:00:00
2022-12-13 17:30:01
ซื้อRT-PA (ALTEPLASE) 50 MG POWDER FOR INJECTION (1492/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง