ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รพน.

เรื่อง ประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างซักผ้าผู้ป่วย ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
2023-02-07 17:30:01
ซื้อDOPROCT SUPPO ข (786/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
2023-02-07 17:30:01
ซื้อ(FRESENIUS) BLOOD INFUSION SET TR00 (จจ) (484/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เฉพาะเจาะจง
2023-02-06 17:30:01
ซื้อPHASEAL INFUSION ADAPTER(C100)(มจ) (354/66A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เฉพาะเจาะจง
2023-02-06 17:30:01
ซื้อFLUCYTOSINE 50 MG CAP (1051/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
2023-02-07 08:30:01
ซื้อINVANZ 1 GM (ERTAPENEM SOD) INJ ง (B/L2) [56/ค] (1328/66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
2023-02-07 08:30:01