ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

เลือกรูปแบบการประชุมของท่าน ONSITE หรือ ONLINE

ONSITE

เข้าร่วมงานประชุม ณ รพ.นพรัตราชธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7
ห้องประชุมเพชรนพรัตน
-

ONLINE

เข้าร่วมงานประชุม ผ่านโปรแกรม ZOOM Conference
คอมพิวเตอร์ Windows Mac, สมาร์ทโฟน IOS Android
ผ่านทางเว็บZoom
ผ่านทางโปรแกรมZoom