ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
Image
สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
679 ถ. รามอินทรา แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-517-4333 โทรสาร 02-517-4333
E-mail : occenv@gmail.com
บริการปรึกษาปัญหาทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ฟรี

โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลผู้มีประสบการณ์

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.