Factory Isolation นพรัตนโมเดล
Image


สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
679 ถ. รามอินทรา แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-517-4333 หรือ
02-548-1000 ต่อ 80211

E-mail : occnopfactory@gmail.com

วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.
ในเวลาราชการ